1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán yêu cầu cho phép in mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh ngân sách trên giao diện Chứng từ nghiệp vụ khác để đáp ứng nghiệp vụ điều chỉnh thực chi

Kế toán yêu cầu cho phép in mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh ngân sách trên giao diện Chứng từ nghiệp vụ khác để đáp ứng nghiệp vụ điều chỉnh thực chi

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh ngân sách trên giao diện Chứng từ nghiệp vụ khác để đáp ứng nghiệp vụ điều chỉnh Thực chi.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, kế toán thực hiện điều chỉnh và in phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách tại phân hệ Tiền mặt\Điều chỉnh kinh phí chi. Tuy nhiên, mẫu số 01, mẫu số 02 chưa tính đến chứng từ điều chỉnh kinh phí chi nên số liệu vẫn hiển thị ở MLNS cũ. Kế toán phải vào Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán âm, dương cho nghiệp vụ điều chỉnh nên rất mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R17, cho phép in phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách tại Chứng từ nghiệp vụ khác.

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán chứng từ điều chỉnh kinh phí.

  • Nhấn In\Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) (TT số 19/2020/TT-BTC).

Cập nhật 20/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY