1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán yêu cầu in mẫu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương theo đơn vị tiền đồng

Kế toán yêu cầu in mẫu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương theo đơn vị tiền đồng

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương theo đơn vị tiền Đồng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, phần mềm in báo cáo theo đơn vị Triệu đồng dẫn đến số liệu bị làm tròn.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm cho phép in mẫu số 60: Cân đối quyết toán NSĐP theo đơn vị Đồng.

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo Quyết định, Thông tư\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương (TT số 342/2016/TT-BTC).
  • Tích chọn đơn vị Đồng.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 20/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY