1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R17
 4. Khách hàng yêu cầu in báo cáo mẫu 06: Bảng xác nhận số dư tiền gửi tại Kho bạc theo NĐ11 lên số liệu tại KBNN

Khách hàng yêu cầu in báo cáo mẫu 06: Bảng xác nhận số dư tiền gửi tại Kho bạc theo NĐ11 lên số liệu tại KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán in được báo cáo mẫu 06: Bảng xác nhận số dư tiền gửi tại Kho bạc lên số liệu tại KBNN theo NĐ 11/2020/NĐ-CP.

Khi in mẫu 06 – ĐCSDTK/KBNN, phần mềm cho phép người dùng khai báo tại thông tin “Hiển thị số liệu KBNN ghi” để chuyên viên KBNN nhận được báo cáo thì không phải nhập tay.

2. Chi tiết thay đổi

Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo Quyết định, Thông tư\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

Nhập Số liệu KBNN ghi cho 1 tài khoản ngân hàng, kho bạc

 • Chọn 1 Tài khoản NH, KB.
 • Nhập Số liệu KBNN ghi: Số dư đầu kỳ, Phát sinh tăng trong kỳ, Phát sinh giảm trong kỳ => chương trình tự động tính Số dư cuối kỳ.

 • Hoặc tích chọn vào dòng “Hiển thị Số liệu tại Kho bạc = Số liệu tại đơn vị” mà không cần nhập Số liệu KBNN ghi.

 • Nhấn Đồng ý => chương trình lấy lên Số liệu KBNN ghi như đã khai báo tại tham số.

Nhập Số liệu KBNN ghi cho tất cả các tài khoản ngân hàng, kho bạc

 • Chọn Tài khoản NH, KBTất cả.
 • Phần Nhập Số liệu KBNN ghi sẽ được ẩn đi, anh/chị không thể nhập được.
 • Tích chọn vào dòng “Hiển thị Số liệu tại Kho bạc = Số liệu tại đơn vị“.

 • Nhấn Đồng ý => chương trình lấy lên Số liệu KBNN ghi = Số liệu tại đơn vị.

Cập nhật 20/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY