1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4.2
  4. Bổ sung Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Mẫu cập nhật)

Bổ sung Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Mẫu cập nhật)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Mẫu cập nhật) cập nhật các thông tin: Thông tin đơn vị chỉ hiển thị 1 lần, sửa “Phần ĐVSDNS ghi” thành “Phần KBNN ghi”.

2. Chi tiết thay đổi

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN.

  • Chọn Mẫu báo cáo: Nghị định 11/2020/NĐ-CP (Mẫu cập nhật).

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in như sau:

Cập nhật 25/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY