1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4.2
  4. Kế toán muốn in Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (nghị định 11) theo mẫu dọc để giao dịch với Kho bạc nhà nước thuận lợi hơn

Kế toán muốn in Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (nghị định 11) theo mẫu dọc để giao dịch với Kho bạc nhà nước thuận lợi hơn

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (NĐ 11/2020/NĐ-CP) theo mẫu dọc và mẫu dọc – tùy chỉnh để giao dịch với KBNN thuận tiện hơn.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4.2, phần mềm bổ sung Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (NĐ 11/2020/NĐ-CP) theo mẫu dọc và mẫu dọc – tùy chỉnh, trong đó bổ sung đơn vị tiền tệ cho số tiền thanh toán và số tiền thu hồi tạm ứng.

Tham khảo các giao diện in được Bảng kê tại đây.

  • Nhấn In, chọn Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) (Mẫu dọc).

  • Khai báo tham số báo cáo.
  • Tích chọn Hiển thị đơn vị tiền tệ thì số tiền thanh toán và số tiền thu hồi tạm ứng hiển thị thêm đơn vị tiền tệ là đồng.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu dọc như sau:

  • Ngoài ra, chương trình cũng bổ sung mẫu Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) (Mẫu dọc – tùy chỉnh).

  • Khai báo tham số báo cáo để chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 25/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY