1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R4.2
 4. Cập nhật chức năng kết nối DVC cho các chứng từ theo nghị định 11/2020/NĐ-CP

Cập nhật chức năng kết nối DVC cho các chứng từ theo nghị định 11/2020/NĐ-CP

1. Mục đích

Giúp kế toán xuất khẩu được các mẫu chứng từ theo NĐ 11/2020/NĐ-CP để nộp vào hệ thống DVC KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4.2, cho phép xuất khẩu DVC 10 mẫu chứng từ theo NĐ 11/2020/NĐ-CP như sau:

 1. C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước
 2. C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước
 3. C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
 4. C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư
 5. C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí
 6. C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư
 7. C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi
 8. C4-02c/NS: Ủy nhiệm chi
 9. Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng
 10. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Hướng dẫn xuất khẩu chứng từ kho bạc nộp vào hệ thống DVC của KBNN:

 • Thực hiện nâng cấp lên phiên bản Bamboo 2020 R4.2.
 • Mở các chứng từ kho bạc theo NĐ 11/2020/NĐ-CP lên, nhấn In để xem chứng từ.
 • Nhấn Xuất khẩu DVC.
 • Chọn Nơi lưu tệp.
 • Nhấn Xuất khẩu.

 • Trường hợp thư mục chưa tồn tại trong máy tính, nhấn Có để chương trình tự tạo thư mục.

 • Nhấn Có để mở thư mục xuất khẩu, nhấn Không để không mở thư mục đồng thời đóng thông báo.

 • Chương trình tải về file .zip để đơn vị nộp vào hệ thống DVC KBNN.

 • Sau đó, đơn vị truy cập vào hệ thống Dịch vụ công DVC KBNN để nộp các chứng từ.

Hoặc anh/chị vào Tệp\Kết xuất dữ liệu để kết nối đến Kho bạc nhà nước. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Các mẫu khác của NĐ 11/2020/NĐ-CP chưa đáp ứng xuất khẩu DVC là do KBNN chưa nhận chứng từ điện tử.

XEM THÊM HƯỚNG DẪN CHI TIẾT KẾT XUẤT DỮ LIỆU ĐỂ KẾT NỐI ĐẾN KBNN TẠI ĐÂY

Cập nhật 25/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY