1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R3
 4. Bổ sung một số loại chứng từ mới để hạch toán nhanh chóng hơn

Bổ sung một số loại chứng từ mới để hạch toán nhanh chóng hơn

1. Mục đích

Giúp kế toán hạch toán được Chứng từ chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi, Phiếu chi trả lương, Chi tiền gửi trả lương nhanh chóng hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R3, chương trình bổ sung 3 loại chứng từ: Chứng từ chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi, Phiếu chi trả lương, Chi tiền gửi trả lương để kế toán hạch toán kế toán.

Cụ thể như sau:

Chứng từ chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi

 • Vào menu Dự toán ngân sách\Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi.

 • Nhấn Cất, nhấn In để in các mẫu chứng từ liên quan.

Phiếu chi tiền gửi trả lương

 • Trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi, nhấn Tiện ích\Sinh chi tiền gửi trả lương.

 • Chương trình tự động sinh chứng từ Chi tiền gửi trả lương, hạch toán TK Nợ 334, TK Có 1122.

 • Nhấn Cất. Nhấn để sinh chứng từ hạch toán chi phí lương.

 • Chương trình sinh chứng từ hạch toán chi phí lương, hạch toán TK Nợ 814, TK Có 334. Nhấn Cất.

Chi tiền mặt trả lương

 • Trên chứng từ Phiếu rút tiền kho bạc (menu Dự toán ngân sách\Nhập quỹ tiền mặt\Phiếu rút tiền kho bạc), nhấn Tiện ích\Sinh phiếu chi trả lương.

 • Chương trình tự động sinh chứng từ Phiếu chi trả lương, hạch toán TK Nợ 334, TK Có 111

 • Nhấn Cất. Nhấn để sinh chứng từ hạch toán chi phí lương.

 • Chương trình sinh chứng từ hạch toán chi phí lương, hạch toán TK Nợ 814, TK Có 334. Nhấn Cất.

Cập nhật 14/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY