1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Khi bổ sung thêm chỉ tiêu thu, chi theo nội dung kinh tế, kế toán muốn chỉ tiêu này được hiển thị trên báo cáo dự toán, quyết toán cuối năm để làm việc nhanh hơn

Khi bổ sung thêm chỉ tiêu thu, chi theo nội dung kinh tế, kế toán muốn chỉ tiêu này được hiển thị trên báo cáo dự toán, quyết toán cuối năm để làm việc nhanh hơn

1. Mục đích

Giúp hiển thị được các chỉ tiêu thu/chi do thêm mới trên báo cáo dự toán, quyết toán cuối năm để kế toán làm việc nhanh hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, khi bổ sung thêm chỉ tiêu thu, chi theo nội dung kinh tế, kế toán phải vào các báo cáo theo chỉ tiêu thu, chi theo NDKT và báo cáo cân đối để tích chọn có lấy số liệu của các chỉ tiêu này lên báo cáo.

– Kể từ phiên bản R3, khi bổ sung thêm chỉ tiêu thu, chi theo nội dung kinh tế thì chương trình tự động đưa các chỉ tiêu này vào các báo cáo theo chỉ tiêu thu/chi tương ứng.

Cụ thể như sau:

  • Khi thêm mới chỉ tiêu thu/chi:

  • Nhấn Cất => chương trình hiển thị thông báo đã tự động đưa chỉ tiêu vừa được thêm mới vào các báo cáo chỉ tiêu thu/chi tương ứng.

  • Chương trình tự động tích chọn chỉ tiêu vừa thêm có hiển thị lên Báo cáo theo chỉ tiêu thu (hay Báo cáo theo chỉ tiêu chi).

  • Anh/chị chọn mục 19. Báo cáo cân đối theo NDKT tại phần Bắt đầu sử dụng để tích chọn có lấy chỉ tiêu vừa thêm mới lên báo cáo cân đối hay không.

Cập nhật 14/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY