1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R14
 4. Kế toán yêu cầu in được số liệu tháng chỉnh lý quyết toán trên báo cáo thu, chi theo TT 344 để đáp ứng yêu cầu in báo cáo trong tháng chỉnh lý

Kế toán yêu cầu in được số liệu tháng chỉnh lý quyết toán trên báo cáo thu, chi theo TT 344 để đáp ứng yêu cầu in báo cáo trong tháng chỉnh lý

1. Mục đích

Giúp kế toán in được số liệu tháng chỉnh lý quyết toán trên báo cáo thu, chi theo TT 344/2016/TT-BTC để đáp ứng yêu cầu in báo cáo trong tháng chỉnh lý.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R14, phần mềm cho phép in được báo cáo thu, chi theo TT 344/2016/TT-BTC có in riêng tháng chỉnh lý:

 • Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã
 • Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (gồm mẫu thường và mẫu lũy kế)
 • Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (gồm mẫu thường và mẫu lũy kế)
 • Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS
 • Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS

Thao tác in báo cáo tháng chỉnh lý quyết toán như sau:

 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo Quyết định, Thông tư\Báo cáo ngân sách xã.
 • Kích đúp chuột vào báo cáo.

Trên tham số báo cáo:

 • Tích chọn In tháng chỉnh lý quyết toán: phần mềm chỉ in báo cáo của tháng chỉnh lý quyết toán.
 • Tích chọn Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán: phần mềm in báo cáo của tất cả các chứng từ, kể cả các chứng từ phát sinh trong tháng chỉnh lý.

Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã

Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã

Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã

Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS

Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS

 

Cập nhật 17/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY