1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R19
 4. Yêu cầu bổ sung thông tin khi khách hàng xác nhận thỏa thuận sử dụng

Yêu cầu bổ sung thông tin khi khách hàng xác nhận thỏa thuận sử dụng

1. Mục đích

Phần mềm bổ sung thông tin khi khách hàng xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm để tăng thêm tính bảo mật và tính pháp lý.

2. Chi tiết thay đổi

– Đăng ký GPSD và xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm

 • Vào menu Trợ giúp\Đặt hàng và đăng ký GPSD.

 • Nhấn Mở tệp để chọn file giấy phép sử dụng.

 • Chọn đến giấy phép sử dụng đã tải về máy tính. Nhấn Open (Mở).

 • Sau khi tải GPSD vào phần mềm, nhấn Đăng ký.

 • Tích chọn Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng.
 • Nhấn Xác nhận thỏa thuận.
 • Nhập các thông tin người xác nhận: Họ và tên, Chức vụ, Số điện thoại, Email.
 • Nhấn Xác nhận.

 • Phần mềm hiển thị thông báo đăng ký GPSD thành công.

– Xem lại Thỏa thuận sử dụng phần mềm

 • Vào menu Trợ giúp\Giới thiệu.

 • Nhấn Thỏa thuận quyền sử dụng.

 • Nhấn Xem thỏa thuận để xem thỏa thuận sử dụng phần mềm.

 • Phần mềm hiển thị Thỏa thuận sử dụng để anh/chị xem.

Cập nhật 17/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY