1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Kế toán yêu cầu báo cáo S04a-X mẫu dọc loại trừ bút toán kết chuyển cột ghi giảm để báo cáo lên đúng

Kế toán yêu cầu báo cáo S04a-X mẫu dọc loại trừ bút toán kết chuyển cột ghi giảm để báo cáo lên đúng

1. Mục đích

Giúp kế toán in được báo cáo S04a-X: Sổ thu ngân sách xã (mẫu dọc) loại trừ bút toán kết chuyển cột Ghi giảm thu để lên báo cáo đúng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, khi in báo cáo S04a-X: Sổ thu ngân sách xã (mẫu dọc), phần mềm lấy giảm thu cả phần chứng từ kết chuyển nên báo cáo lên chưa đúng.

– Kể từ phiên bản R20, khi in báo cáo S04a-X: Sổ thu ngân sách xã (mẫu dọc) sẽ loại trừ bút toán kết chuyển 714/914 cột Ghi giảm thu.

  • Vào menu Báo cáo\Sổ chuyên dùng cho các hoạt động của xã\S04a-X: Sổ thu ngân sách xã (mẫu dọc).

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ in báo cáo loại bỏ bút toán kết chuyển cột Ghi giảm thu.

Cập nhật 16/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY