1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Kế toán muốn thông tin Thu NSNN hiển thị trên Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (Mẫu TT344) khi tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách xã cố định cho từng chỉ tiêu

Kế toán muốn thông tin Thu NSNN hiển thị trên Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (Mẫu TT344) khi tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách xã cố định cho từng chỉ tiêu

1. Mục đích

Giúp đơn vị in được Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC) lên được cột 3 – Số thu NSNN đúng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, khi tích chọn Tỷ lệ điều tiết cố định tại Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung thì Số thu NSNN trên chứng từ thu sẽ bỏ trống. Khi in Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu NSNN, cột Số thu NSNN bị bỏ trống.

– Kể từ phiên bản R20, nếu tích chọn Tỷ lệ điều tiết cố định tại Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung thì Số thu NSNN bằng cột Thu NSX/Tỷ lệ xã được hưởng trên thiết lập chỉ tiêu thu tương ứng.

  • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.
  • Tích chọn Tỷ lệ điều tiết cố định.

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC).
  • Khai báo tham số báo cáo.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Phần mềm hiển thị cột 3 – Thu NSNN  =  Cột Thu NSX/Tỷ lệ xã được hưởng trên thiết lập chỉ tiêu tương ứng.

Cập nhật 16/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY