1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R20
 4. Kế toán yêu cầu cho phép lập báo cáo tài chính để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

Kế toán yêu cầu cho phép lập báo cáo tài chính để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán lập báo cáo tài chính để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

A. Lập báo cáo tài chính

 • Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo tài chính\Lập báo cáo tài chính.

 • Nhấn Thêm.
 • Chọn Kỳ lập báo cáo, Năm.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Phần mềm tự động lấy lên số liệu tài chính theo công thức được thiết lập sẵn.
I. Tình hình tài chính

II. Kết quả hoạt động xã

III. Lưu chuyển tiền

IV. Thuyết minh

 • Nhập thêm Người lập biểu, Thủ trưởng đơn vị, Ngày lập.
 • Nhấn Cất.
 • Nhấn In để in báo cáo tài chính vừa lập.

B. In báo cáo B01-X: Báo cáo tài chính

 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01-X: Báo cáo tài chính.
 • Trên tham số báo cáo:
  • Chọn Kỳ báo cáo.
  • Tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập.
  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 24/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY