1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R20
 4. Kế toán yêu cầu in sổ tổng hợp thu, chi có bao gồm thời gian chỉnh lý để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

Kế toán yêu cầu in sổ tổng hợp thu, chi có bao gồm thời gian chỉnh lý để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán in được sổ tổng hợp thu, chi có bao gồm thời gian chỉnh lý để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm bổ sung tham số In tháng chỉnh lý quyết toán, Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán trên các sổ tổng hợp thu, chi.

 • Vào menu Báo cáo\Sổ chuyên dùng cho các hoạt động của xã.
 • Chọn in các báo cáo:
  • S06a-X: Sổ tổng thu ngân sách xã
  • S06a-X: Sổ tổng thu ngân sách xã (Mẫu ngang)
  • S06b-X: Sổ tổng chi ngân sách xã
  • S06b-X: Sổ tổng chi ngân sách xã (Mẫu ngang)

 • Trên tham số báo cáo, tích chọn:
  • In tháng chỉnh lý quyết toán để phần mềm in báo cáo trong tháng chỉnh lý.
  • Hoặc Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán để phần mềm in báo cáo có cả các chứng từ chỉnh lý quyết toán.

 • Ví dụ In tháng chỉnh lý quyết toán của báo cáo S06a-X: Sổ tổng thu ngân sách xã:

 • Ví dụ in Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán của báo cáo S06a-X: Sổ tổng thu ngân sách xã:

Với các báo cáo khác, anh/chị in tương tự.

Cập nhật 16/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY