1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Kế toán yêu cầu bút toán kết chuyển thu, chi cuối năm không lấy số liệu chi chuyển nguồn sang năm sau

Kế toán yêu cầu bút toán kết chuyển thu, chi cuối năm không lấy số liệu chi chuyển nguồn sang năm sau

1. Mục đích

Giúp đơn vị lập chứng từ kết chuyển thu, chi cuối năm không lấy số liệu chi chuyển nguồn sang năm sau.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R20, khi lập chứng từ Kết chuyển thu, chi ngân sách xã, phần mềm sẽ không lấy lên chứng từ hạch toán chi chuyển nguồn năm N (hạch toán TK Nợ 815/TK Có 714 có ngày chứng từ năm N+1, Ngày hạch toán là 31/12/N).

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Kết chuyển thu, chi ngân sách xã.

  • Phần mềm chỉ lấy lên các bút toán kết chuyển thu, chi cuối năm (kết chuyển TK 814, 714 sang TK 914), không lấy lên chứng từ hạch toán chi chuyển nguồn năm N (hạch toán TK Nợ 815/TK Có 714 có ngày chứng từ năm N+1, Ngày hạch toán là 31/12/N) để lên báo cáo quyết toán đúng.

Cập nhật 16/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY