1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Bổ sung Mẫu số C2-11/NS Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên

Bổ sung Mẫu số C2-11/NS Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu số C2-11/NS: Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên theo TT 19/2020/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R6, chương trình in được mẫu số C2-11/NS: Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên theo TT 19/2020/TT-BTC trên các chứng từ sau:

Phiếu nộp tiền kho bạc

Chứng từ nghiệp vụ khác

  • Ví dụ ngày 31/03/2020, đơn vị phát sinh nghiệp vụ như Thu ngân sách tháng 3/2020 như sau.
  • Nhấn In\Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-11/NS) (TT số 19/2020/TT-BTC).

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý, chương trình in báo cáo như sau:

Cập nhật 26/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY