1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (Mẫu số C2-17a/NS)

Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (Mẫu số C2-17a/NS)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (C2-17a/NS) (TT số 19/2020/TT-BTC).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R6, chương trình in được Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (C2-17a/NS) (TT số 19/2020/TT-BTC) trên Bảng kê ghi thu – ghi chi ngân sách.

Xem hướng dẫn cách lập bảng kê ghi thu – ghi chi ngân sách tại đây.

  • Trên bảng kê ghi thu, ghi chi, nhấn In\Lệnh ghi thu – ghi chi ngân sách (C2-17a/NS) ( TT số 19/2020/TT-BTC).

  • Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 13/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY