1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R6
 4. Bổ sung mẫu số 20c Ký hiệu 02a-SDKP/ĐVDT theo thông tư 18/2020/TT-BTC

Bổ sung mẫu số 20c Ký hiệu 02a-SDKP/ĐVDT theo thông tư 18/2020/TT-BTC

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu số 20c ký hiệu 02a-SDKP/ĐVDT theo thông tư 18/2020/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R6, chương trình sửa lại tên mẫu “Nghị định 11/2020/TT-BTC (Mẫu cập nhật)” thành tên “Thông tư 18/2020/TT-BTC” đồng thời bổ sung mẫu “Thông tư 18/2020/TT-BTC (Mẫu tùy chỉnh)”. Cụ thể như sau:

 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc.
 • Trên tham số báo cáo, chương trình bổ sung 2 Mẫu báo cáo theo TT 18/2020/TT-BTC và Thông tư 18/2020/TT-BTC (Mẫu tùy chỉnh).

 • Chương trình in mẫu Thông tư 18/2020/TT-BTC như sau:
  • Bỏ trường Đơn vị, Mã ĐVQHNS, Mã chương, Mã cấp NS phía trên Bảng chi tiết.
  • Sửa “Phần ĐVSDNS ghi thành “Phần KBNN ghi’.
  • Sửa phần ghi chú thành “KBNN chỉ ghi vào phần “Phần KBNN ghi” trong trường hợp có số chênh lệch số liệu giữa KBNN và đơn vị và ghi cụ thể thông tin số liệu bị chênh lệch”
Cập nhật 12/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY