1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Bổ sung Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01a/NS)

Bổ sung Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01a/NS)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Lệnh chi tiền (C2-01a/NS) (TT số 19/2020/TT-BTC).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R6, chương trình in được Lệnh chi tiền (C2-01a/NS) (TT số 19/2020/TT-BTC) trên các chứng từ sau:

Phiếu thu tiền

Phiếu rút tiền kho bạc

Chuyển khoản kho bạc

  • Ví dụ: Ngày 30/04/2020, UBND xã có phát sinh nghiệp vụ như sau:

  • Nhấn In\Lệnh chi tiền (C2-01a/NS) (TT số 19/2020/TT-BTC).

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý, chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 12/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY