1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Yêu cầu mẫu C4-02a/NS – Ủy nhiệm chi lên đúng thông tin Đơn vị nhận tiền, hoặc Người nhận tiền

Yêu cầu mẫu C4-02a/NS – Ủy nhiệm chi lên đúng thông tin Đơn vị nhận tiền, hoặc Người nhận tiền

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu C4-02a/NS: Ủy nhiệm chi lên đúng thông tin Đơn vị nhận tiền hoặc Người nhận tiền theo đúng yêu cầu của Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, mẫu C4-02a/NS – Ủy nhiệm chi lên không đúng theo yêu cầu của kho bạc dẫn đến khi gửi hồ sơ đơn vị bị KB từ chối.

– Kể từ phiên bản R10, kế toán có thể in mẫu C4-02a/NS: Ủy nhiệm chi trên các giao diện sau và hiển thị đúng thông tin thông tin Đơn vị nhận tiền, Hoặc người nhận tiền:

Phiếu rút tiền kho bạc Nhập mua bằng tiền gửi
Phiếu thu Chuyển khoản kho bạc
Chi tiền gửi

Trường hợp 1: Thủ quỹ đơn vị đi rút tiền mặt từ tài khoản tiền KB, tiền gửi về để chi hoặc đơn vị thanh toán tiền cho cá nhân

1. Lập chứng từ phát sinh, ví dụ trên chứng từ Phiếu rút tiền KB.

2. Nhấn In\C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

3. Trên tham số báo cáo, nếu tích chọn: Tiền mặt tại kho bạc hoặc Tiền mặt tại ngân hàng => chương trình sẽ in mẫu hiển thị đúng thông tin “Hoặc người nhận tiền“.

4. Chương trình hiển thị thông tin Hoặc người nhận tiền như sau:

Trường hợp 2: Chuyển khoản tiền cho đơn vị khác

1. Lập chứng từ phát sinh, ví dụ trên chứng từ Chi tiền gửi mua vật tư hàng hóa.

2. Nhấn In\C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

3. Trên tham số báo cáo, nếu tích chọn: Chuyển khoản => chương trình sẽ in mẫu hiển thị đúng thông tin “Đơn vị nhận tiền“.

4. Chương trình hiển thị thông tin Đơn vị nhận tiền như sau:

Cập nhật 31/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY