1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kế toán muốn thiết lập nhanh công thức mẫu dự toán thu, chi theo NDKT đơn vị đang sử dụng ở năm 2019

Kế toán muốn thiết lập nhanh công thức mẫu dự toán thu, chi theo NDKT đơn vị đang sử dụng ở năm 2019

1. Mục đích

Giúp kế toán chuyển đổi mẫu dự toán thu, chi theo nội dung kinh tế sang dữ liệu năm 2020 để không phải thiết lập lại công thức và in báo cáo quyết toán theo thông tư 343, 344 lên đầy đủ số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R2, khi chuyển đổi dữ liệu, chương trình sẽ cho phép kế toán chọn hình thức chuyển đổi.

  • Nếu tích chọn Chuyển đổi danh mục và mẫu dự toán hay Chuyển đổi danh mục, số dư và mẫu dự toán => chương trình sẽ mang mẫu dữ toán đang sử dụng của phần mềm Bamboo 2019 lên Bamboo 2020.

Xem hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu từ Bamboo 2019 lên Bamboo 2020 tại đây.

  • Sau khi chuyển đổi dữ liệu xong, anh/chị vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Chỉ tiêu thu hoặc Chi tiêu chi để kiểm tra lại mẫu dự toán.
  • Nếu thấy mẫu dự toán không còn phù hợp thì có thể nhấn Lấy lại danh mục ngầm định.
  • Chương trình sẽ hiển thị thông báo và có khuyến nghị anh/chị nên sao lưu lại mẫu dự toán đã có trước khi lấy lại danh mục ngầm định của chương trình bằng cách nhấn vào đường link sao lưu để tải về file xml mẫu dự toán.
  • Nhấn => chương trình sẽ xóa bỏ toàn bộ chỉ tiêu và mẫu báo cáo hiện có đồng thời cập nhật lại chỉ tiêu thu, chi và các mẫu báo cáo tương ứng.

Cập nhật 15/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY