1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Tính số dư đầu năm chính xác khi có chứng từ chỉnh lý quyết toán năm trước

Tính số dư đầu năm chính xác khi có chứng từ chỉnh lý quyết toán năm trước

1. Mục đích

Giúp kế toán tính số dư đầu năm chính xác khi có chứng từ chỉnh lý quyết toán năm trước

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R2, Theo chế độ kế toán xã mới, số dư đầu năm sau là số dư của tài khoản chưa bao gồm số chỉnh lý quyết toán. Đồng thời, các chứng từ chỉnh lý quyết toán cuối năm trước vẫn được tính là số phát sinh trên sổ sách trong năm sau. Tuy nhiên hiện tại, số dư đầu năm của 1 tài khoản đang tính bằng số dư năm sau + phát sinh trong tháng chỉnh lý.

Kể từ phiên bản R2, chương trình tính đúng số dư đầu năm khi có chứng từ chỉnh lý quyết toán năm trước.

Cụ thể như sau:

  • Ví dụ số dư đầu năm TK 811 = 2.000.000
  • Lập chứng từ chỉnh lý có Ngày CT: 13/01/2020Ngày hạch toán: 31/12/2019, số tiền: 1.000.000

  • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu => số dư TK 811 vẫn là 2.000.000

Cập nhật 13/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY