1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán yêu cầu chỉ tiêu 72, 75 trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ loại trừ bút toán chuyển tiền nội bộ hạch toán Nợ TK 112/Có TK 112

Kế toán yêu cầu chỉ tiêu 72, 75 trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ loại trừ bút toán chuyển tiền nội bộ hạch toán Nợ TK 112/Có TK 112

1. Mục đích

Giúp kế toán in Báo cáo lưu chuyển tiền tệ loại trừ bút toán chuyển tiền nội bộ hạch toán TK Nợ TK 112/Có TK 112 trên chỉ tiêu 72, 75.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, khi in báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phần mềm đang lấy cả các bút toán chuyển tiền nội bộ hạch toán Nợ TK 112/Có TK 112 trên chỉ tiêu 72, 75.

– Kể từ phiên bản R15, phần mềm in báo cáo lưu chuyển tiền tệ loại trừ bút toán chuyển tiền nội bộ phát sinh Nợ TK 112/Có TK 112 trên chỉ tiêu 72, 75.

Cụ thể như sau:

  • Đơn vị phát sinh nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ như sau:

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01-X: Báo cáo tài chính.

  • Khai báo tham số báo cáo. Nhấn Đồng ý.

  • Trên báo cáo tài chính, chỉ tiêu 72, 75 không lấy lên phát sinh của bút toán chuyển tiền nội bộ hạch toán TK Nợ 112/TK Có 112.

 

Cập nhật 17/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY