1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R15
 4. Kế toán yêu cầu sửa mẫu 01a, 02a theo yêu cầu đặc thù của đơn vị

Kế toán yêu cầu sửa mẫu 01a, 02a theo yêu cầu đặc thù của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu 01a, 02a theo đặc thù của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R15, kế toán in được mẫu 01a, 01b theo đặc thù của đơn vị như sau:

 • Mẫu 01a:
  • Cột Mã NDKT hiển thị Khoản – Chương
  • Thứ tự sắp xếp: Nguồn – Khoản – Chương
  • Cuối mỗi Khoản thể hiện dòng cộng khoản. Khoản nào chỉ có 1 dòng chi tiết thì không hiển thị dòng Cộng khoản <<Mã khoản>>
  • Tổng Cộng từng nguồn ở dòng cộng bên trên.
 • Mẫu 02a:
  • Sắp xếp theo thứ tự: Nguồn – Khoản – Tiểu mục – Chương
  • Cộng theo Tiểu mục, Tiểu mục chỉ có 1 dòng chi tiết thì không hiển thị dòng cộng: Diễn giải tên Tiểu mục.
  • Cộng theo Khoản: dòng cộng ở cuối, Diễn giải: Tên khoản
  • Cộng theo Nguồn: dòng tổng bên trên
  • Cột Mã ngành kinh tế thể hiện Khoản (Chương).
Cập nhật 17/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY