1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R15
 4. Kế toán yêu cầu in Sổ tiền gửi và Sổ tiền mặt theo tháng chỉnh lý quyết toán để đối chiếu với kho bạc

Kế toán yêu cầu in Sổ tiền gửi và Sổ tiền mặt theo tháng chỉnh lý quyết toán để đối chiếu với kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Sổ quỹ tiền mặt; Sổ nhật ký thu, chi tiền mặt; Sổ tiền gửi kho bạc theo tháng chỉnh lý quyết toán để đối chiếu với Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R15, kế toán in theo tháng chỉnh lý quyết toán các mẫu báo cáo sau:

 • S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt
 • S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt (Có đối tượng)
 • S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi tiền mặt
 • S03-X: Sổ tiền gửi kho bạc

Cụ thể như sau:

 • Ví dụ đơn vị phát sinh chứng từ trong tháng chỉnh lý quyết toán:

 • Vào menu Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi.
 • Kích đúp chuột vào báo cáo cần in.

 • Trên tham số báo cáo, nếu tích chọn In tháng chỉnh lý quyết toán => phần mềm chỉ lấy số liệu phát sinh trong tháng chỉnh lý.

 • Nếu tích chọn Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán => phần mềm lấy số liệu của năm tài chính hiện hành và tháng chỉnh lý quyết toán (ngày 31/12/năm N+1).

Với các báo cáo khác, anh/chị in tương tự.

Cập nhật 17/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY