1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Yêu cầu đáp ứng chức năng Tạo mới dữ liệu từ năm trước mang theo chứng từ hạch toán chỉnh lý quyết toán

Yêu cầu đáp ứng chức năng Tạo mới dữ liệu từ năm trước mang theo chứng từ hạch toán chỉnh lý quyết toán

1. Mục đích

Giúp kế toán tạo mới dữ liệu từ năm trước lên đầy đủ chứng từ hạch toán chỉnh lý quyết toán và chứng từ chi chuyển nguồn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, khi tách dữ liệu năm sau, phần mềm không mang theo chứng từ chi chuyển nguồn và chứng từ chỉnh lý quyết toán để lên báo cáo của năm sau nên khách hàng phải thực hiện lại bút toán này trên dữ liệu năm sau.

– Kể từ phiên bản R15, khi tạo mới dữ liệu từ năm trước, trên dữ liệu mới mang theo chứng từ hạch toán chỉnh lý quyết toán và chứng từ chi chuyển nguồn, có ngày chứng từ năm sau và ngày hạch toán 31/12 năm trước.

    • Nhấn Tìm kiếm
    • Chọn các giá trị tìm kiếm theo mong muốn. Ví dụ: Ngày chứng từ trong khoảng 01/01/2021 -> 31/12/2021.
    • Nhấn Tìm => phần mềm lấy lên cả các chứng từ chỉnh lý quyết toán và chi chuyển nguồn có ngày chứng từ năm sau và ngày hạch toán 31/12 năm trước.

Cập nhật 17/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY