1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Yêu cầu thay đổi Cấu trúc diễn giải sinh giấy rút dự toán chuyển khoản tự bổ sung thông tin ngày hóa đơn để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc

Yêu cầu thay đổi Cấu trúc diễn giải sinh giấy rút dự toán chuyển khoản tự bổ sung thông tin ngày hóa đơn để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc

1. Mục đích

Giúp khách hàng khi nộp giấy rút thanh toán cho KBNN

2. Chi tiết thay đổi

  • Khi đăng nhập vào phần mềm sẽ nhận được thông báo MISA đã xuất hóa đơn cho đơn vị.
  • Nhấn Xem hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn.
  • Nhấn Sinh giấy rút để phần mềm sinh giấy rút.

Cập nhật 20/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY