1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Kế toán yêu cầu khi sinh giấy rút dự toán lương từ bảng lương trên SalaGov cho phép gộp giấy rút theo nguồn, TK kho bạc

Kế toán yêu cầu khi sinh giấy rút dự toán lương từ bảng lương trên SalaGov cho phép gộp giấy rút theo nguồn, TK kho bạc

1. Mục đích

Khi sinh giấy rút dự toán lương từ bảng lương trên phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov thì cho phép gộp giấy rút theo nguồn, TK kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, khi sinh giấy rút dự toán lương lấy từ bảng lương của MISA SalaGov thì đang tách riêng mỗi nguồn một giấy rút không đáp ứng được yêu cầu của Kho bạc.

– Kể từ phiên bản R18, phần mềm cho phép thiết lập tùy chọn sinh giấy rút lương, bảo hiểm, KPCĐ. Khi lấy bảng lương từ MISA SalaGov thì sinh được giấy rút theo Nguồn và bảng lương; Theo nguồn hay Theo nhiều nguồn để đáp ứng yêu cầu của từng Kho bạc địa phương.

– Tùy chọn sinh giấy rút lương, BH, KPCĐ

  • Vào phân hệ Lương, nhấn Tùy chọn sinh giấy rút lương, BH, KPCĐ.

  • Tùy chọn tích chọn Sinh giấy rút lương:

  • Tùy chọn tích chọn Sinh giấy rút bảo hiểm:

  • Tùy chọn tích chọn Sinh giấy rút KPCĐ:

– Lấy bảng tính lương, bảo hiểm, KPCĐ từ SalaGov

Xem hướng dẫn tại đây.

 

Cập nhật 20/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY