1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R18
 4. Kế toán mong muốn quá trình chi lương cũng có phần số lượng và định mức để in bảng kê có phần định mức

Kế toán mong muốn quá trình chi lương cũng có phần số lượng và định mức để in bảng kê có phần định mức

1. Mục đích

Giúp kế toán in được bảng kê thanh toán để hiện Số lượng và Định mức (Số người và Đơn giá tiền lương).

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, kế toán nhập quỹ tiền mặt có nhập định mức, số lượng và đơn giá nhưng khi sinh phiếu chi trả lương và chứng từ hạch toán chi phí lương đều không có thông tin này. Cho nên khi kế toán lập bảng kê thanh toán thì cũng không có Số lượng, Định mức, Đơn giá.

– Kể từ phiên bản R18, phần mềm cập nhật lại quy trình tính lương lấy được thông tin Số lượng, Định mức, Đơn giá như sau:

Lưu ý:

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Ẩn hiện cột. Tích chọn hiển thị Số lượng, Định mức, Đơn giá để hiển thị 3 cột này lên chứng từ. Nhấn Đồng ý.

– Bước 1: Nhập quỹ tiền mặt, hạch toán Nợ TK 111/Có TK 112

 • Vào phân hệ Dự toán ngân sách\Nhập quỹ tiền mặt\Phiếu rút tiền kho bạc.
 • Hạch toán TK Nợ 111, TK Có 112.
 • Nhập Số lượng, Định mức, Đơn giá.
 • Nhấn Cất.

– Bước 2: Sinh phiếu chi trả lương, hạch toán Nợ TK 334/Có TK 111

 • Nhấn Tiện ích\Sinh phiếu chi trả lương.

 • Phần mềm sinh Phiếu chi trả lương, tự động hạch toán TK Nợ 334, TK Có 111.
 • Đồng thời lấy lên các thông tin Số lượng, Định mức, Đơn giá.
 • Nhấn Cất.

– Bước 3: Sinh chứng từ hạch toán chi phí lương: Nợ TK 137/Có TK 334

 • Nhấn để sinh chứng từ hạch toán chi phí lương

 • Phần mềm sinh chứng từ hạch toán chi phí lương, anh/chị sửa lại hạch toán TK Nợ 137.
 • Đồng thời lấy lên các thông tin Số lượng, Định mức, Đơn giá.
 • Nhấn Cất.

– Bước 4: Lập bảng kê thanh toán tạm ứng

 • Vào phân hệ Dự toán ngân sách\Lập bảng kê\Lập bảng kê thanh toán tạm ứng.
 • Phần mềm lấy lên các thông tin Số lượng, Định mức, Đơn giá.
 • Nhấn Cất.

 • Nhấn In\Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

 • Trên bảng kê hiển thị thông tin Số lượng, Định mức, Đơn giá.

Cập nhật 20/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY