1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Kế toán mong muốn gửi được biểu dự toán thu theo NDKT và dự toán chi theo NDKT từ phần mềm Bamboo đáp ứng yêu cầu PTC

Kế toán mong muốn gửi được biểu dự toán thu theo NDKT và dự toán chi theo NDKT từ phần mềm Bamboo đáp ứng yêu cầu PTC

1. Mục đích

Giúp Kế toán gửi được Dự toán thu, Dự toán chi theo các chỉ tiêu mà PTC yêu cầu cùng các bộ báo cáo để đáo ứng yêu cầu tổng hợp của PTC.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R18, kết nối với phần mềm quyết toán tài chính MISA Lekima để lấy các chỉ tiêu thu, chi theo NDKT theo TT 342/2016/TT-BTC. Từ đó, kế toán nhập dự toán thu, chi đầu năm theo NDKT theo TT 342/2016/TT-BTC để gửi lên cho Phòng tài chính kiểm tra, tổng hợp.

2.1. Thiết lập Chỉ tiêu thu, Chỉ tiêu chi theo TT 342/2016/TT-BTC

– Kết nối Phần mềm Quyết toán tài chính MISA Lekima:

Xem hướng dẫn tại đây.

– Thiết lập chỉ tiêu thu theo NDKT theo TT 342/2016/TT-BTC

Xem hướng dẫn tại đây.

– Thiết lập chỉ tiêu chi theo NDKT theo TT 342/2016/TT-BTC:

Xem hướng dẫn tại đây.

2.2. Nhập dự toán thu đầu năm theo TT 342/2016/TT-BTC

Xem hướng dẫn tại đây.

2.3. Nhập dự toán chi đầu năm theo TT 342/2016/TT-BTC

Xem hướng dẫn tại đây.

2.4. Gửi dự toán thu, chi theo NDKT Mẫu TT 342 cho Phòng tài chính

Sau khi lập xong dự toán thu, chi theo NDKT Mẫu TT 342, kế toán gửi báo cáo trực tuyến lên cấp trên thì sẽ ngầm định gửi luôn dự toán theo TT 342 để Phòng tài chính xét duyệt, thẩm định dự toán cho xã.

Xem hướng dẫn nộp báo cáo trực tuyến cho cấp trên tại đây.

 

Cập nhật 20/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY