1. Trang chủ
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Thiết lập chỉ tiêu thu, chi

Thiết lập chỉ tiêu thu, chi

Phần mềm đã thiết lập sẵn hệ thống chỉ tiêu thu, chi theo Thông tư số 342, 343, 344/2016/TT-BTC.

Người dùng có thể kết nối với phần mềm quyết toán tài chính MISA Lekima để lấy danh mục chỉ tiêu thu, chi theo TT 342/2016/TT-BTC.

Hoặc với danh sách chỉ tiêu theo TT 343, 344/2016/TT-BTC thì có thể sử dụng được ngay các chỉ tiêu này hoặc tự thêm mới chỉ tiêu theo nhu cầu sử dụng tại đơn vị.

– Thiết lập chỉ tiêu thu, chi theo TT 342/2016/TT-BTC

Phần mềm đã mặc định danh mục thu, chi theo NDKT theo TT 342/2016/TT-BTC, tuy nhiên anh/chị có thể lấy các chỉ tiêu từ phần mềm Quyết toán tài chính MISA Lekima để khi gửi dự toán lên cho PTC thì PTC có thể kiểm tra, tổng hợp báo cáo.

Kết nối với MISA Lekima

Xem hướng dẫn tại đây.

Lấy chỉ tiêu thu từ Lekima

1. Tại phần Khai báo thông tin ban đầu, chọn mục 15. Thiết lập chỉ tiêu thu. Hoặc chọn menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Chỉ tiêu thu.

2. Chọn tab Chỉ tiêu thu TT 342.

3. Nhấn Lấy chỉ tiêu từ Lekima.

4. Nhấn để chắc chắn muốn lấy chỉ tiêu thu từ MISA Lekima.

5. Phần mềm thông báo Lấy chỉ tiêu thành công. Nhấn Đồng ý.

6. Danh sách chỉ tiêu thu theo TT 342/2016/TT-BTC sau khi được lấy về từ MISA Lekima như sau:

Lấy chỉ tiêu chi từ Lekima

1. Tại phần Khai báo thông tin ban đầu, chọn mục 16. Thiết lập chỉ tiêu chi. Hoặc chọn menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Chỉ tiêu chi.

2. Chọn tab Chỉ tiêu chi TT 342.

3. Nhấn Lấy chỉ tiêu từ Lekima.

4. Nhấn để chắc chắn muốn lấy chỉ tiêu chi từ MISA Lekima.

5. Phần mềm thông báo Lấy chỉ tiêu thành công. Nhấn Đồng ý.

6. Danh sách chỉ tiêu chi theo TT 342/2016/TT-BTC sau khi được lấy về từ MISA Lekima như sau:

– Thiết lập chỉ tiêu thu, chi theo TT 343, 244/2016/TT-BTC

Chỉ tiêu thu

Xem/ tải video hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Chỉ tiêu thu.

Bước 2: Chương trình mặc định danh sách Chỉ tiêu thu theo quy định. Người dùng có thể thêm chỉ tiêu theo 2 cách: Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn hoặc Thêm mới chỉ tiêu.

Cách 1: Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn

Đối với cách thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn này, chỉ tiêu mới vừa được thêm sẽ kế thừa được tất cả thông tin và công thức từ chỉ tiêu cũ, người dùng chỉ cần chỉnh sửa lại (nếu cần).

  • Nhấn Thêm\Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn.
  • Tích chọn chỉ tiêu cần thêm. Nhấn Đồng ý.

  • Người dùng có thể kiểm tra và sửa lại công thức được thiết lập sẵn cho các chỉ tiêu vừa thêm bằng cách chọn chỉ tiêu và nhấn Lập công thức.
  • Có thể tự thiết lập công thức bằng cách nhấn Thêm dòng mới hoặc Xóa dòng.

  • Nhấn vào biểu tượng ô vuông tại từng mục Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục để chọn được MLNS cho chỉ tiêu.

  • Sau đó nhấn Cất để lưu thiết lập cho chỉ tiêu
Cách 2: Thêm mới chỉ tiêu

Đối với cách thêm mới chỉ tiêu này, người dùng sẽ phải khai báo lại tất cả các thông tin và công thức cho chỉ tiêu mới vừa được thêm.

  • Nhấn Thêm\Thêm mới chỉ tiêu.
  • Khai báo các thông tin: Mã số, Tỷ lệ xã được hưởng, Nội dung, Thuộc chỉ tiêu (nếu có).

  • Nhấn vào biểu tượng ba chấm tại ô Tài khoản để thiết lập công thức: Chọn Công thức, Tài khoản, Tài khoản đối ứng tương ứng trong danh sách. Nhấn Cất.
  • Nhấn Lập công thức sau đó nhấn vào biểu tượng ô vuông tại từng mục Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục để chọn được MLNS cho chỉ tiêu.
  • Sau đó nhấn Cất để lưu thiết lập cho chỉ tiêu

Lưu ý :  Sau khi thêm chỉ tiêu và thiết lập công thức xong, để kiểm tra lại tất cả công thức đã thiết lập cho các chỉ tiêu: tại màn hình Chỉ tiêu thu, nhấn In để In mẫu dự toán hoặc In danh sách công thức.

Chỉ tiêu chi

Xem/ tải video hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Chỉ tiêu chi.

Bước 2: Chương trình mặc định danh sách Chỉ tiêu chi theo quy định.Người dùng có thể thêm mới chỉ tiêu theo 2 cách: Thêm chỉ tiêu thiết lập sẵn hoặc Thêm mới chỉ tiêu.

Thực hiện tương tự như Chỉ tiêu thu.

Lưu ý Sau khi thêm chỉ tiêu và thiết lập công thức xong, để kiểm tra lại tất cả công thức đã thiết lập cho các chỉ tiêu: tại màn hình Chỉ tiêu chi, nhấn In để In mẫu dự toán hoặc In danh sách công thức.

Cập nhật 29/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY