Danh mục Tài sản cố định

Cho phép thêm mới Tài sản cố định vào danh sách để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách 1: Thêm mới tài sản cố định bằng tay

1. Vào Danh mục\Tài sản cố định, nhấn Thêm.

2. Khai báo các thông tin Thêm mới Tài sản cố định.

  • Phần Thông tin chung

  • Phần Thông tin hao mòn

Cách 2: Nhập khẩu danh sách Tài sản cố định từ file excel
 • Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ file excel.
 • Tại giao diện Giới thiệu nhấn Tiếp tục.

Bước 1: Chọn tệp nguồn

   • Chọn Kiểu dữ liệu nhập khẩu Danh mục Tài sản cố định.
   • Chọn Đường dẫn đến tệp dữ liệu.
   • Nhấn Tiếp tục.

Lưu ý: Phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 có sẵn mẫu ngầm định giúp đơn vị có thể sử dụng để nhập khẩu, để lấy mẫu ngầm định nhấn chọn Lấy mẫu ngầm định.

Bước 2: Chọn dữ liệu

   • Sau khi tải file excel, phần mềm đã tự động tích chọn các tài sản cần nhập khẩu.

   • Nhấn Thực hiện

Bước 3: Thực hiện nhập khẩu

   • Tại bước này, hệ thống sẽ thông báo kết quả nhập khẩu.
    • Những dữ liệu hợp lệ được đánh dấu xanh và hiển thị “Thành công” tại cột Tình trạng.
    • Những dữ liệu lỗi được đánh dấu đỏ và hiển thị nguyên nhân tại cột Tình trạng.
   • Có thể sửa lại tệp dữ liệu bằng cách nhấn chọn Sửa tệp dữ liệu.
   • Nhấn Đóng để kết thúc quá trình nhập khẩu.

 

 

Cập nhật 02/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY