Danh mục Vật tư

Cho phép khai báo danh sách các vật tư, hàng hóa chi tiết để sử dụng trong quá trình hạch toán.

  • Vào Danh mục\Vật tư, nhấn Thêm.
  • Nhập Mã vật tư, Tên vật tư, Loại vật tư/CCDC, Kho và các thông tin khác (nếu có). Nhấn Cất.

Cập nhật 02/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY