Tạo dữ liệu mẫu

Chức năng tạo dữ liệu mẫu: Tạo dữ liệu mẫu đã có sẵn các danh mục, số liệu để phục vụ mục đích học tập, tham khảo.

 • Vào Tệp\Tạo dữ liệu kế toán mới.
 • Trên màn hình Chào mừng bạn đến với chức năng tạo dữ liệu kế toán, nhấn Tiếp tục.

 

Bước 1: Chọn cách tạo Dữ liệu kế toán

  • Tích chọn Tạo dữ liệu mẫu.
  • Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Khai báo thông tin dữ liệu

  • Phần mềm mặc định Tên dữ liệu là MISABambooSample_2020, người dùng có thể sửa lại nếu cần.
  • Hệ thống đã ngầm định Nơi lưu dữ liệu tại ổ D:\MISA Bamboo.NET 2020 Data. Người dùng có thể chọn lại nơi lưu khác (nếu muốn). (Đường dẫn nơi lưu dữ liệu không đặt trong thư mục chứa có dấu tiếng Việt.)
  • Nhấn Tiếp tục
 • Do đây là nghiệp vụ Tạo dữ liệu mẫu nên phần mềm sẽ bỏ qua bước 3, 4, 5. Nhấn Thực hiện.

 • Sau khi tạo mới dữ liệu mẫu, phần mềm hiển thị màn hình đăng nhập, mặc định Dữ liệu kế toán là dữ liệu mới tạo. Nhấn Đồng ý để bắt đầu làm việc với dữ liệu kế toán hoặc nhấn Huỷ bỏ để đóng chương trình.

Cập nhật 17/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY