1. Trang chủ
  2. Tiện ích
  3. Kết nối với MISA Lekima

Kết nối với MISA Lekima

Kể từ phiên bản R18, MISA Bamboo.NET 2020 kết nối với phần mềm quyết toán tài chính MISA Lekima để lấy các chỉ tiêu thu, chi theo NDKT theo TT 342/2016/TT-BTC. Từ đó, kế toán nhập dự toán thu, chi đầu năm theo NDKT theo TT 342/2016/TT-BTC để gửi dự toán lên cho Phòng tài chính kiểm tra, tổng hợp.

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ\Kết nối MISA Lekima.

2. Nhập thông tin đăng nhập là thông tin đăng nhập vào phần mềm MISA Bamboo online (https://bambooapp.misa.vn). Bao gồm:

  • Tên đăng nhập: email/số điện thoại.
  • Mật khẩu của email/số điện thoại để đăng nhập vào MISA Bamboo online.

3. Nhấn Kết nối.

4. Phần mềm thông báo kết nối thành công. Nhấn OK.

5. Nhấn Đồng ý hoặc Áp dụng.

Cập nhật 19/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY