1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Menu Danh mục
  4. Chuyển tài khoản hạch toán

Chuyển tài khoản hạch toán

Chức năng này cho phép chuyển Danh mục, Số dư và các phát sinh chứng từ từ tài khoản cũ sang tài khoản mới.

Ví dụ: Đơn vị tạo nhầm tài khoản “1129 – Tiền gửi ngân hàng VCB” ngang cấp với các tài khoản “1128 – Tiền gửi khác”. Hiện tại phải tạo lại đúng tài khoản con 1128.1 và muốn chuyển tài khoản hạch toán từ TK 1129 đến TK 1128.1

Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào Danh mục\ Tài khoản\ Hệ thống tài khoản.

2. Chọn tài khoản cần chuyển trên danh sách, nhấn chuột phải chọn Chuyển tài khoản hạch toán.

  • Chọn Tài khoản cũ, Tài khoản mới
  • Lựa chọn cách thức chuyển

  • Nhấn Đồng ý để chuyển tài khoản hạch toán.

Lưu ý: Đối với cách thức chuyển: Chỉ chuyển hạch toán trên chứng từ người dùng có thể lựa chọn được điều kiện thời gian chuyển từ ngày … đến ngày … cần chuyển.

3. Phần mềm xuất hiện bảng thông báo xác nhận chuyển đổi, nhấn Đồng ý để tiếp tục

4. Sau khi chuyển tài khoản hạch toán thành công, người dùng nên bảo trì lại dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn. Nhấn Đồng ý để tiến hành bảo trì.

5. Sau khi quá trình bảo trì hoàn thành, người dùng mở chứng từ để kiểm tra lại.

Cập nhật 06/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY