Chuyển nguồn hạch toán

Nguồn kinh phí đã có phát sinh và muốn chuyển tất cả chứng từ đã hạch toán sang một nguồn khác mà không cần sửa thủ công từng chứng từ một. Người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Ví dụ: Trong quá trình hạch toán khách hàng chọn nhầm nguồn là Nguồn khác tự chủ, nên muốn chuyển những chứng từ hạch toán trên Nguồn khác tự chủ sang Nguồn ngân sách xã tự chủ

1. Vào Danh mục\ Mục lục ngân sách\ Nguồn kinh phí.

2. Chọn nguồn kinh phí cần chuyển đến trên danh sách, nhấn chuột phải chọn Chuyển nguồn.

  • Chọn chuyển từ nguồn, đến nguồn
  • Tùy chọn chuyển số dư, dự toán hay chứng từ phát sinh và thời gian chuyển
  • Nếu người dùng tích chọn Xóa nguồn sau khi chuyển: phần mềm mặc định chuyển tất cả số dư, dự toán và chứng từ phát sinh trên dữ liệu.

3. Sau khi chọn tham số chuyển nguồn xong, nhấn Đồng ý để thực hiện.

 

Cập nhật 06/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY