1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Kế toán yêu cầu Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN xem được số lũy kế để cơ quan chủ quản kiểm tra

Kế toán yêu cầu Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN xem được số lũy kế để cơ quan chủ quản kiểm tra

1. Mục đích

Giúp đơn vị in được Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN xem được số lũy kế để cơ quan chủ quản kiểm tra.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, trên Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN không thể hiện số lũy kế từ đầu năm nên kế toán đơn vị phải tự làm bằng excel mất nhiều thời gian.

– Kể từ phiên bản R20, khi in Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN, phần mềm bổ sung Mẫu hiển thị số lũy kế đầu năm trên tham số báo cáo để khi in mẫu sẽ xem được số lũy kế.

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS (TT số 344/2016/TT-BTC).
  • Trên tham số báo cáo, chọn Mẫu báo cáoMẫu hiển thị số lũy kế đầu năm.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Phần mềm in báo cáo và hiển thị cột Lũy kế từ đầu năm.

Cập nhật 16/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY