1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R22
 4. Kế toán yêu cầu in được biểu mẫu 61 Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP theo TT 342 để nộp PTC

Kế toán yêu cầu in được biểu mẫu 61 Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP theo TT 342 để nộp PTC

1. Mục đích

Cho phép người dùng có thể in Biểu mẫu 61: Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP theo TT 342 để nộp lên Phòng tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R22: phần mềm đáp ứng cho người dùng in được Biểu mẫu 61: Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP theo TT 342 để nộp lên Phòng tài chính.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

– Thiết lập Chỉ tiêu thu theo TT 342

Để thiết lập Chỉ tiêu thu theo TT 342, anh/chị thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

– Thiết lập Biểu mẫu 61: Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP theo chỉ tiêu thu

 • Chọn menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Báo cáo theo chỉ tiêu thu.

 • Nhấn đúp chuột vào Biểu số 61: Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP để thiết lập các chỉ tiêu hiển thị trên báo cáo.

 • Tích chọn các chỉ tiêu cần hiển thị lên báo cáo, tùy chọn in Đậm, in Nghiêng hay in Hoa.

 • Nhấn Cất để lưu bảng thiết lập.
 • Nhấn Đồng ý khi có thông báo Cất thành công.

– In Biểu mẫu 61: Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP theo TT 342 

 • Chọn menu Báo cáo\Báo cáo theo ngân sách xã.
 • Nhấn đúp chuột vào Biểu số 61: Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP.

 • Chọn Kỳ báo cáo và Đơn vị tính.
 • Tích chọn In tháng chỉnh lý quyết toán hoặc Bao gồm tháng chỉnh lý quyết toán.
 • Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

 • Phần mềm in Biểu số 61: Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP như sau:

Cập nhật 15/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY