1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Cập nhật Bảng đối chiếu thu nộp tại kho bạc (Đặc thù Pleiku) theo chế độ kế toán mới

Cập nhật Bảng đối chiếu thu nộp tại kho bạc (Đặc thù Pleiku) theo chế độ kế toán mới

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Bảng đối chiếu thu nộp tại kho bạc (Đặc thù Pleiku) theo chế độ kế toán mới.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, chương trình cập nhật công thức cho Bảng đối chiếu thu nộp tại Kho bạc theo hệ thống tài khoản mới để kế toán in mẫu biểu theo đúng thông tư, nghị định của nhà nước.

  • Ví dụ đơn vị có phát sinh trong kỳ như sau:

  • Để in báo cáo, anh/chị vào menu Báo cáo\Báo cáo đặc thù\Báo cáo kho bạc\Bảng đối chiếu thu nộp tại kho bạc (Đặc thù Pleiku).

  • Chương trình lấy lên Số nộp vào dựa vào các phát sinh trong kỳ.
  • Anh/chị tự nhập Tỷ lệ Đơn vị được hưởng => chương trình tự động tính ra Số tiền Đơn vị được hưởngLũy kế từ đầu năm.
  • Nhấn Xem.

  • Chương trình in báo cáo như sau:

Cập nhật 10/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY