1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Bổ sung Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước

Bổ sung Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP bằng cách:

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước.

  • Chọn Kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản.
  • Chọn Mẫu báo cáo theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP hay Mẫu tùy chỉnh.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 29/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY