1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R5
 4. Kế toán xem được phiếu đăng ký gia hạn online và hủy được đăng ký gia hạn

Kế toán xem được phiếu đăng ký gia hạn online và hủy được đăng ký gia hạn

1. Mục đích

Chức năng này giúp đơn vị xem được lịch sử đăng ký gia hạn, hủy/sửa đơn đăng ký gia hạn cập nhật và xác nhận thanh toán với MISA.

2. Chi tiết thay đổi

Xem lịch sử đăng ký gia hạn

Sau khi đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm, anh/chị có thể xem được lịch sử đăng ký bằng cách:

 • Vào menu Trợ giúp\Lịch sử đăng ký cập nhật phần mềm.

 • Chương trình hiển thị danh sách các đơn đăng ký cập nhật phần mềm.

 • Anh/chị có thể Đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm bằng cách nhấn Đăng ký sử dụng.
 • Chương trình hiển thị màn hình đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm. Anh/chị khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin.

Hủy đơn đăng ký

Chỉ hủy được các đơn đăng ký có trạng thái Chờ xác nhận.

 • Trường hợp muốn hủy đơn đăng ký cập nhật thì chọn đơn đăng ký trên danh sách, nhấn Hủy đơn hàng.

Sửa đơn hàng

Chỉ sửa được đơn hàng nếu anh/chị đã hủy đơn hàng.

 • Trường hợp muốn sửa lại đơn hàng thì chọn đơn hàng trên danh sách, nhấn Sửa lại đơn hàng.

 • Chỉnh sửa lại các thông tin trên đơn đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm.
 • Sau khi sửa xong, nhấn Tiếp theo để chuyển sang Bước 2: Đăng ký.
 • Nhấn Đăng ký để hoàn tất đơn đăng ký và gửi về cho MISA.

Xác nhận thanh toán

Trường hợp đã thanh toán cho MISA nhưng chưa cập nhật được GPSD thì có thể Xác nhân thanh toán như sau:

 • Chọn đơn hàng trên danh sách, nhấn Xác nhận thanh toán.
 • Nhập Nội dung thanh toán: là nội dung chuyển tiền ghi trong Ủy nhiệm chi hoặc giấy rút dự toán chuyển khoản kho bạc, cú pháp: HĐ<Số hóa đơn> – <Tên đơn vị thanh toán> – <Thanh toán tiền gia hạn, cập nhật phần mềm>
 • Nhấn Đính kèm hình ảnh (là các file ảnh có đuôi .png, .jpg, .jpeg, .gf).
 • Nhấn Xác nhận.

 • Thông tin xác nhận sẽ được gửi về MISA và MISA sẽ hệ trong thời gian sớm nhất tới đơn vị.
Cập nhật 28/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY