1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R5
 4. Tự động thông báo xuất hóa đơn và nhắc thanh toán cho khách hàng đăng ký gia hạn

Tự động thông báo xuất hóa đơn và nhắc thanh toán cho khách hàng đăng ký gia hạn

1. Mục đích

Thông báo MISA đã xuất hóa đơn cho khách hàng, nếu khách hàng chưa thanh toán sẽ gửi thông báo để nhắc khách hàng thực hiện thanh toán các hóa đơn gia hạn, cập nhật phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, khi khách hàng đăng ký gia hạn cập nhật phần mềm thì MISA sẽ gửi lại hóa đơn cho khách hàng qua email để làm chứng từ chuyển khoản kho bạc thực hiện thanh toán tiền cho MISA. Tuy nhiên kế toán có thể không kiểm tra mail kịp thời hoặc xóa nhầm mail hóa đơn nên dễ bị gián đoạn công việc.

– Kể từ phiên bản R5, sau khi khách hàng đăng ký cập nhật phần mềm:

 • MISA sẽ gửi thông báo nhận hóa đơn cho kế toán đơn vị qua phần mềm. Kế toán đơn vị có thể thực hiện sinh chứng từ chuyển khoản kho bạc thanh toán cho MISA.
 • Nếu đơn vị chưa chuyển khoản thanh toán thì phần mềm sẽ thông báo nhắc khách hàng thanh toán đến khi khách hàng thực hiện thanh toán.

Cụ thể như sau:

 • Sau khi khách hàng đăng ký gia hạn online trên phần mềm => MISA xuất hóa đơn => KH đăng nhập lại phần mềm => MISA sẽ gửi thông báo về hóa đơn tài chính cho KH:

  • Nhấn Xem hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn MISA cấp.
  • Nhấn Sinh giấy rút để phần mềm tự động lập chứng từ Chuyển khoản kho bạc thanh toán cho MISA.

Trong đó, phần mềm mặc định:

– Lấy thông tin Đơn vị nhận, Địa chỉ đơn vị nhận

– Tài khoản ngân hàng, kho bạc của đơn vị (khách hàng).

Diễn giải: HĐ<Số hóa đơn> – <Tên đơn vị thanh toán> – <Nội dung thanh toán>. Tuy nhiên, anh/chị có thể sửa lại.

– Thông tin chi tiết: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Diễn giải, MLNS, Số tiền.

  • Nhấn Cất.
 • Ngoài ra, nếu đã tắt thông báo thì có thể xem được danh sách hóa đơn bằng cách chọn menu Trợ giúp\Danh sách hóa đơn tài chính MISA cấp.

  • Chương trình hiển thị danh sách hóa đơn đã thanh toán.
  • Chọn hóa đơn cần xem, với các hóa đơn chưa thanh toán thì có thể nhấn Sinh chứng từ để sinh chứng từ rút dự toán chuyển khoản kho bạc.

 • Trường hợp đơn vị chưa thanh toán cho MISA thì chương trình sẽ hiển thị thông báo nhắc thanh toán cho khách hàng biết:

  • Nhấn Xem hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn MISA cấp.
  • Nhấn Sinh giấy rút để sinh giấy rút dự toán chuyển khoản kho bạc thanh toán cho MISA.
Cập nhật 28/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY