1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. In mẫu báo thu, chi theo TT344 thêm cột Lũy kế từ đầu năm và xác nhận của kho bạc

In mẫu báo thu, chi theo TT344 thêm cột Lũy kế từ đầu năm và xác nhận của kho bạc

1. Mục đích

Giúp Kế toán in mẫu số 08, 09 theo TT344 thêm cột Lũy kế từ đầu năm và xác nhận của kho bạc để gửi phòng tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, đơn vị có thể sử dụng Mẫu số 08, mẫu số 09 theo TT344/2016/TT-BTC để in số liệu thu, chi trong tháng nhưng bị thiếu số lũy kế từ đầu năm và thiếu phần KBNN xác nhận.

– Kể từ phiên bản R5, Bổ sung thêm Mẫu hiển thị số lũy kế đầu năm cho cả Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC) và Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC).

Cụ thể như sau:

Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC)

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC).
  • Chọn Mẫu báo cáo là Mẫu hiển thị số lũy kế đầu năm.

  • Nhấn Đồng ý.

Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC)

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC).
  • Chọn Mẫu báo cáo là Mẫu hiển thị số lũy kế đầu năm.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 29/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY