1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Bổ sung Mẫu số C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Bổ sung Mẫu số C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, trên Bảng kê thanh toán tạm ứng, kế toán có thể in được Mẫu số C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Sau khi lập các phiếu chi tạm ứng thì lập bảng kê thanh toán tạm ứng bằng cách vào phân hệ Dự toán ngân sách\Lập bảng kê\Lập bảng kê thanh toán tạm ứng.

  • Nhấn In\Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (C3-02/NS) (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Khai báo tham số báo cáo

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

Thực hiện khai báo và in tương tự trên Phiếu nộp tiền kho bạc (Vào menu Tiền gửi\Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc)

Cập nhật 25/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY