1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4.3
  4. Đáp ứng lấy chương, khoản hạch toán lương từ phần mềm QLCB

Đáp ứng lấy chương, khoản hạch toán lương từ phần mềm QLCB

1. Mục đích

Khi kết nối phần mềm Tính lương QLCB.VN với phần mềm Bamboo.NET 2020 phiên bản R4.3 sẽ lấy được Chương, Khoản hạch toán lương chính xác, nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước từ phiên bản R4.3, khi kết nối với phần mềm Tính lương trên QLCB.VN thì phần mềm Bamboo đang lấy Chương, Khoản theo mặc định của chương trình được thiết lập tại Hệ thống\Tùy chọn\Thiết lập ngầm định => chưa đúng với thực tế tại đơn vị.

– Kể từ phiên bản R4.3, sau khi khai báo Chương, Khoản chi tiết cho từng khoản lương, phụ cấp để tính lương trên phần mềm Tính lương QLCB.VN thì khi kết nối với phần mềm Bamboo 2020 sẽ lấy được Chương, Khoản cho từng khoản lương, phụ cấp như đã khai báo trên phần mềm QLCB.

Lưu ý:

  • Nếu trên QLCB không chọn Chương, Khoản thì lấy theo mặc định phần mềm Bamboo tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Thiết lập ngầm định.

Xem thêm hướng dẫn Quy trình tính lương khi kết nối với phần mềm Tính lương QLCB.VN tại đây.

Cập nhật 17/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY