1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán muốn hạch toán đúng bút toán đồng thời trong thời gian chỉnh lý quyết toán để đỡ mất công sửa lại

Kế toán muốn hạch toán đúng bút toán đồng thời trong thời gian chỉnh lý quyết toán để đỡ mất công sửa lại

1. Mục đích

Giúp kế toán hạch toán đúng bút toán đồng thời trong thời gian chỉnh lý quyết toán để không mất công tự chỉnh sửa lại.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, chương trình chỉ hạch toán đồng thời Có TK 00821, 00822.

– Kể từ phiên bản R3, căn cứ vào Thời gian chỉnh lý quyết toán (Ngày chứng từ trong năm sau, ngày hạch toán 31/12 năm nay) chương trình tự động các bút toán hạch toán đồng thời Có TK 00811, 00812, 00821, 00822.

Cụ thể như sau:

Quy tắc hạch toán đồng thời như sau:

STT Nghiệp vụ Thời gian TK Nợ TK Có Sinh tài khoản Nợ Sinh tài khoản Có Ghi chú
1 Tạm ứng – dự toán Ngày chứng từ và ngày hạch toán trong năm nay 1121 00821 Ghi dương
2 Tạm ứng – dự toán Ngày chứng từ trong năm sau, ngày hạch toán 31/12 năm nay 1121 00811 Ghi dương
3 Thực chi – dự toán Ngày chứng từ và ngày hạch toán trong năm nay 1121 00822 Ghi dương
4 Thực chi – dự toán Ngày chứng từ trong năm sau, ngày hạch toán 31/12 năm nay 1121 00812 Ghi dương
4 Thanh toán tạm ứng Ngày chứng từ và ngày hạch toán trong năm nay 814 137, 2412 00822 Ghi dương
00821 Ghi âm
5 Thanh toán tạm ứng Ngày chứng từ trong năm sau, ngày hạch toán 31/12 năm nay 815 137, 2412 00812 Ghi dương
00811 Ghi âm
9 Nộp trả – Tạm ứng 1121 00821 Ghi âm
10 Nộp trả – Thực chi 1121 00822 Ghi âm

Các bước thực hiện trên phần mềm:

– Ví dụ ngày 15/01/2020, đơn vị thanh toán tạm ứng cho khoản công tác phí của cán bộ năm 2019.

  • Ngày chứng từ: 15/01/2020
  • Ngày hạch toán: 31/12/2019
  • Nhập TK Nợ, TK Có, Số tiền, MLNS, Nghiệp vụ.

– Nhấn Cất => Chương trình tự động sinh chứng từ hạch toán đồng thời tại Chứng từ nghiệp vụ khác:

Cập nhật 19/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY