1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R13
 4. Vũng Liêm_Khách hàng yêu cầu mẫu số 02a-Bảng đối chiếu tình hình sử dụng dự toán ngân sách mã nguồn và mã mục tạm ứng cùng dòng

Vũng Liêm_Khách hàng yêu cầu mẫu số 02a-Bảng đối chiếu tình hình sử dụng dự toán ngân sách mã nguồn và mã mục tạm ứng cùng dòng

1. Mục đích

Giúp kế toán đơn vị Vũng Liêm, Vĩnh Long in được mẫu 02a-Bảng đối chiếu tình hình sử dụng dự toán ngân sách có mã nguồn và mã mục tạm ứng cùng dòng.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm cập nhật lại mẫu 02a-Bảng đối chiếu tình hình sử dụng dự toán ngân sách như sau:

 • Cập nhật báo cáo đặc thù Vũng Liêm, Vĩnh Long bằng cách vào menu Hệ thống\Cập nhật báo cáo.
  • Nhập Mã báo cáo.
  • Nhấn Cập nhật.

 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng nguồn hình thức rút dự toán tại KBNN.

 • Khai báo tham số báo cáo:

 • Chương trình in dòng tạm ứng lên 1 dòng có nguồn 00, mã nội dung kinh tế để trống, mục 0051, 0099, 0052; Diễn giải lấy Tên mục.
 • Trường hợp rút tạm ứng ở nhiều khoản thì cộng gộp tất cả các khoản để lên số dư 1 dòng.

Cập nhật 30/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY