1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán yêu cầu khi in mẫu C2-03: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng chọn được tài khoản kho bạc cần thanh toán

Kế toán yêu cầu khi in mẫu C2-03: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng chọn được tài khoản kho bạc cần thanh toán

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu C2-03: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng chọn được tài khoản kho bạc cần thanh toán.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, khi in mẫu C2-03: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, phần mềm đang lấy theo tài khoản mặc định trên Hệ thống\Tùy chọn nên mỗi lần in mẫu C2-03 của nguồn nào thì phải vào Hệ thống\Tùy chọn sửa lại tài khoản mặc định.

– Kể từ phiên bản R13, khi in mẫu C2-03: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng cho phép kế toán chọn đúng tài khoản của nguồn cần thanh toán.

Cụ thể như sau:

  • Đơn vị lập bảng kê thanh toán tạm ứng. Nhấn In\C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Trên tham số báo cáo, chọn Tài khoản NH.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị đúng thông tin tài khoản ngân hàng, kho bạc đã chọn trên tham số báo cáo.

Cập nhật 30/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY