1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán yêu cầu biểu số 62 lên đúng số liệu chỉ tiêu khác

Kế toán yêu cầu biểu số 62 lên đúng số liệu chỉ tiêu khác

1. Mục đích

Giúp kế toán in được biểu số 62 Quyết toán chi ngân sách địa phương lên đúng số liệu chỉ tiêu khác.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, kế toán hạch toán chi vào khoản 000, 428 thì trên Biểu số 62 Quyết toán chi ngân sách địa phương không lên các khoản này nên báo cáo bị thiếu số liệu.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm cập nhật lại cách lấy số liệu biểu số 62 Quyết toán chi ngân sách địa phương lên đúng số liệu chỉ tiêu khác của khoản 000, 428.

Cụ thể như sau:

  • Đơn vị phát sinh chứng từ hạch toán ở khoản 000, mục 0052 như sau:

  • Chọn menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Mẫu biểu số 62 Quyết toán chi ngân sách địa phương (TT số 342/2016/TT-BTC).

  • Nhấn Đồng ý trên tham số báo cáo.

Cập nhật 30/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY